Yetkili Firma Kriterleri

Belgelendirme İçin Akredite Edebilme Yetkisine Sahip Firma Kriterleri

Güvenli ve Yeşil Turizm Programı kapsamındaki turizm işletmeleri ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda  denetleyerek Güvenli Turizm Sertifikasını ve Yeşil Turizm Sertifikasını vermeye yetkili olan kuruluşlar, TÜROB, TÜROFED, TÜRYİD gibi sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak belirlenmiştir. Bu kuruluşlar aynı zamanda, Assurance Services International ve Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından da yetkinlikleri onaylanmış kuruluşlar arasındadır. Belgelendirme programına dahil olmak isteyen akreditasyon firmalarında;

  • Muayene kuruluşlarına denetim hizmeti sunan kuruluşlar için; akreditasyon şartlarını belirleyen uluslararası standart olan ISO 17020 (TÜRKAK)
  • Sistem belgelendirme hizmeti sunan kuruluşlar için akreditasyon şartlarını belirleyen uluslararası standart olan ISO 17021 (TÜRKAK) akreditasyonlarına sahip
  • Hizmet ve proses denetim hizmeti sunan kuruluşlar için; akreditasyon şartlarını belirleyen uluslar arası standart olan ISO 17065 (ASI)
  • ASI- Assurance Services International GSTC Akreditasyonuna sahip olmak
  • Denetmenler; Gıda Mühendisi, Gıda Teknikeri, Kimya Mühendisi, Kimyager, Biyolog, Ziraat Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Teknikeri ve Makine Teknikeri, Veteriner, Veteriner Sağlık Teknikeri, Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Gemi Mühendisliği, Gemi İşletmeciliği, fakültelerin 4 yıllık İşletme, Turizm İşletmeciliği Bölümü Mezunu olabilir. (Gerekli görülmesi halinde başvuru ve taahhütnamede belirtilen denetçi meslek kriterleri dışında baş denetçi eğitimi almış ve 4 yıllık üniversite mezunu olan denetçiler de denetim yapabilir.)
  • Uluslararası marka olup; en az iki Avrupa ülkesinde olmak üzere, en az beş farklı ülkede (Türkiye hariç) akredite marka olarak kendi markası adı altında kendi firma şubeleri veya franchise sözleşmesi veya marka kullanım hakkı sözleşmesi ile en az 1 yıldır faaliyet gösteren,
  • En az beş farklı ülkenin (Türkiye hariç) her birinde standart normları belirlenmiş en az 50 uluslararası sertifika düzenlemiş olan,
  • Yetkin ve Yeterli Denetçi Ekibini Dahili/Harici Kaynaklarla Hazır Etme Kabiliyetine sahip olma kriterleri aranmaktadır.

Ayrıca başka bir ürün üretim alanında faaliyet göstermeyen, sadece denetim, analiz ve kontrol işlerinde faaliyet gösteren, çıkar çatışması olmayan bağımsız bir kuruluş olması değerlendirme kriterleri arasındadır.

Otel işletmeleri için de belgelendirme süreçlerini hayata geçiren Kültür ve Turizm Bakanlığı, belgelendirme programına katılan tesisleri 01 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Bakanlık web sayfası da dahil olmak üzere tüm kanallardan duyurmaktadır.

https://www.tga.gov.tr/sertifikalandirmaya-yetkili-firmalar/

Yukarıda listelenen Assurance Services International (ASI) GSTC akreditasyonuna  sahip ve TÜRKAK onaylı bu denetleme ve belgelendirme işletmeleri dışında bu konuda çalışmak isteyen diğer işletmeler de gerekli yetkinliğe sahip olmaları ve akreditasyonlarının teyit edilmeleri halinde denetim yapabileceklerdir. İlgili standartlarda diğer akredite kuruluşlarının bilgilerine  https://www.asi-assurance.org/s/ ve www.turkak.org.tr adresinden ulaşabilmektedir.