Türkiye’nin Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikasyon Programı Hakkında

01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan ve turizm çalışanlarından tatilini Türkiye’de geçirecek Türk ve yabancı ziyaretçilerin sağlığı için oluşturulmuş hijyen uygulamalarını içeren Türkiye’nin Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı, bünyesine ; Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC)kriterleri baz alınarak hazırlanmış bir dizi sürdürülebilir tedbirleri içeren Yeşil Turizm Sertifikasını da ekleyerek Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikasyon Programı olarak devam edecektir. 01.01.2021 tarihinden itibaren oda sayısı 30 ve üzeri olan konaklama tesisleri için zorunlu, oda sayısı 30’dan az olan konaklama tesisleri ve diğer alanlar için isteğe bağlı olup, Güvenli Turizm sertifikasını almak isteyen tesis işletmeleri yetkili uluslararası akreditasyon kuruluşlarına başvuruda bulunabilecektir. Yeşil Turizm Sertifikası için ise ***tarihinden itibaren oda sayısı ** ve üzeri olan konaklama tesisleri için zorunlu, oda sayısı**’dan az olan konaklama tesisleri için isteğe bağlı olup, Yeşil Turizm sertifikasını almak isteyen tesis işletmeleri yetkili uluslararası akreditasyon kuruluşlarına başvuruda bulunabilecektir.

Türkiye ve Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) işbirliği ile sürdürülebilir turizm alanında ilk defa hükümet nezdinde geliştirilen Türkiye’nin Yeşil Sertifikasını da bünyesine ekleyerek dünyadaki ilk örneklerinden biri olan “Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikasyon Programı”, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanmıştır.Konaklama, yeme-içme tesisleri, tur ve transfer araçları, kongre ve sanat tesisleri, temalı parklar, mekanik hatlar ve deniz turizmini ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda denetleyerek, Güvenli Turizm Sertifikasını vermeye yetkili olan akreditasyon firmaları hijyen ve sağlık denetimi ve uygunluk değerlendirmesi yaparak bunlara ilişkin raporlar düzenlemekte ve başvuruda bulunan tesislere düzenli olarak denetçi gönderip kriterlere uygun hizmet verilip verilmediğini denetlemektedir.

GSTC kriterleri baz alınarak hazırlanan Yeşil Turizm Sertifikası kapsamında ise konaklama tesislerini sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde uluslararası standartlarda denetleyerek, Yeşil Turizm Sertifikasını vermeye yetkili akreditasyon firmaları tarafından yapılan denetimler sonucunda ilk aşamada kriterlere %30 ve %70 uyumluluk sağlanması durumunda Yeşil Turizm belgesi, kriterlere %100 uyumluluk sağlanması durumunda ise Yeşil Turizm Sertifikası düzenlenecektir.

Belgeleri alan tesisler TGA ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesinden de duyurulmaktadır. Güvenli Turizm Sertifika logosu ve Yeşil Turizm Sertifika logosu, belgeleri alan tesislerinin görünen noktalarına asılmakta ve müşteriler belgeler üzerindeki kare kod sayesinde tesis ile ilgili tüm denetleme bilgilerine ulaşabilmektedir. Bu sayede tüm süreç şeffaflık kazanmaktadır.

Güvenli Turizm Sertifikası Belgelendirme Süreci ve Koşullar

 • 14.06.2023 tarihi itibariyle denetim periyodu 6 aylık olacaktır.
 • Denetimler 1 gün ile sınırlıdır.
 • Uzaktan denetim yapılmayacaktır.
 • Saha denetiminin ardından belgelendirme en geç üç gün içerisinde yapılacaktır.
 • Denetimlerde, kriterler ile uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda ilgili tesise ihtar verilecek, uygunsuzluğun devamı halinde belge iptaline gidilecektir.
 • Denetim sonucu verilecek belgelendirme dokümanında kare kod bulunacaktır. Kare Kod herkese açık olacak ve okutulduğunda denetim zamanı, denetçi ismi, denetim sonucu düzeltilen eksikler ve denetime ilişkin diğer detaylara ulaşılacaktır.
 • Denetim belgesi gerekli güvenlik unsurlarını barındıracaktır.
 • Denetim sonucu tesislerin girişlerine ve diğer görünür noktalarına yapıştırılacak olan etiketler tesislere adetli ve zimmetli olarak teslim edilecektir.
 • Mali teklifte Denetçi fiyatları sabit olacaktır.
 • Tekliflere belge (sertifika) ve etiket bedeli gibi denetiminden doğabilecek her türlü masraflar ile ulaşım ve denetim için yapılacak diğer masraflar dahildir.
 • Fiyatlar 2022 yılı sonuna kadar geçerli olarak aylık bazda TL cinsinden, KDV hariç verilecektir.

Yeşil Turizm Sertifikası Belgelendirme Süreci ve Koşullar

 • *** tarihi itibariyle denetim periyodu yıllık olacaktır.
 • Denetimler *** ile sınırlıdır.
 • Uzaktan denetim yapılabilmektedir.
 • Saha denetiminin ardından belgelendirme en geç *** içerisinde yapılacaktır.
 • Denetimlerde, kriterler ile uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda ilgili tesise ihtar verilecek, uygunsuzluğun devamı halinde belge iptaline gidilecektir.
 • Denetim sonucu verilecek belgelendirme dokümanında kare kod bulunacaktır. Kare Kod herkese açık olacak ve okutulduğunda denetim zamanı, denetçi ismi, denetim sonucu düzeltilen eksikler ve denetime ilişkin diğer detaylara ulaşılacaktır.
 • Denetim belgesi gerekli güvenlik unsurlarını barındıracaktır.
 • Denetim sonucu tesislerin girişlerine ve diğer görünür noktalarına yapıştırılacak olan etiketler tesislere adetli ve zimmetli olarak teslim edilecektir.
 • Mali teklifte Denetçi fiyatları sabit olacaktır.
 • Tekliflere belge (sertifika) ve etiket bedeli gibi denetiminden doğabilecek her türlü masraflar ile ulaşım ve denetim için yapılacak diğer masraflar dahildir.
 • Fiyatlar 2022 yılı sonuna kadar geçerli olarak aylık bazda TL cinsinden, KDV hariç verilecektir.