T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgeleri

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlanan Kontrollü Normalleşme Süreci hakkındaki genelgeler bu sayfada yer almaktadır. İlgili tüm tesisler için geçerli olup uyulması gereken kuralları belirlemektedir. Güvenli Turizm Sertifikası ise işletmelerin
isteğe bağlı olarak bağımsız sertifikasyon kuruluşlarından alabilecekleri bir belgedir.

Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Hakkındaki Genelge

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 13.05.2020 ve 02.06.2020 tarihli, Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Hakkındaki 2020/Nolu ve 2020/6 No’lu Genelgeleridir. Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi tüm konaklama
tesisleri için geçerli olup uyulması gereken kuralları belirlemektedir. Güvenli Turizm Sertifikası ise işletmelerin isteğe bağlı olarak bağımsız sertifikasyon kuruluşlarından alabilecekleri bir belgedir.

12.05.2020 Tarihli Genelgeye ulaşmak için tıklayın.

02.06.2020 Tarihli Genelgeye ulaşmak için tıklayın.

01.07.2020 Tarihli Genelgeye ulaşmak için tıklayın.

Yeme-İçme Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Hakkındaki Genelge

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 21.05.2020 tarihli, Yeme-İçme Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Hakkındaki Genelgesidir. Yeme-İçme Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi tüm yeme-içme tesisleri için geçerli olup uyulması
gereken kuralları belirlemektedir. Güvenli Turizm Sertifikası ise işletmelerin isteğe bağlı olarak bağımsız sertifikasyon kuruluşlarından alabilecekleri bir belgedir.

Genelgeye ulaşmak için tıklayın.

Deniz Turizmi Tesis ve Araçları ile Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerde Kontrollü Normalleşme Süreci

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının 05.06.2020 tarihli ve 2020/10 Sıra Sayili Deniz Turizmi Tesis ve Araçları Ile Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerde Kontrollü Normalleşme Sürecine Ilişkin Genelgesidir. Bu Genelge Bakanliktan belgeli deniz turizmi tesisleri ve araçları ile turizm amaclı sportif faaliyetlerde geçerli olup uyulması gereken kuralları belirlemektedir.

Genelgeye ulaşmak için tıklayın.

Turist Rehberliği Hizmetinde Kontrollü Normalleşme Süreci Hakkındaki Genelge

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 09.06.2020 tarihli, Turist Rehberliği Hizmetinde COVID-19 Pandemi Sürecinde Uyulması Gereken Kurallara İlişkin 2020/11 No’lu Genelgesidir. Turist Rehberliği Hizmetinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi turist rehberliğini kapsayan tüm hizmetler için geçerli olup uyulması gereken kuralları belirlemektedir.

Genelgeye ulaşmak için tıklayın.

Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Hakkındaki Genelge

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 23.06.2020 tarihli, Turist Rehberliği Hizmetinde COVID-19 Pandemi Sürecinde Uyulması Gereken Kurallara İlişkin 2020/11 No’lu Genelgesidir. Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi tüm Kültür ve Sanat Tesisleri için geçerli olup uyulması gereken kuralları belirlemektedir.

Genelgeye ulaşmak için tıklayın.