Turizm Payı Ödeme Belgeleri Hakkında

Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 81 İl Müdürlüğümüze gönderilen “Turizm Payı Ödeme Belgelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığına Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasları” konu alan 23/09/2021 tarihli ve 1731393 sayılı yazı kapsamında “Turizm Payı Otomasyon Sistemi” kurulum çalışmaları tamamlanmıştır.

Ocak 2022 itibari ile Turizm Payı Ödeme belgeleri doğrudan dijital ortamda sisteme yüklenmelidir.

Bilgilerinize saygıyla arz olunur.

Turizm Payı Otomasyon Sistemi’ne erişim için tıklayınız.

Turizm Payı Otomasyon Sistemi Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.