Covid-19 Ekstra Otelde Kalma Masrafı Teminatı

Ürün içeriği ve teminatı nedir?

Sigortalının bu poliçe kapsamında Covid-19 hastalığına bağlı olarak, hastane tarafından otelde gözetim altında tutulması kararı verilmesinden dolayı otelde ekstra konaklamak durumunda kaldığı durumlarda aşağıdaki tabloda seçilecek alternatife göre yazılı olan günlük tazminat limiti ödenecektir. Poliçe süresince ödenecek azami tazminat süresi 15 gün süre ile sınırlı olmak kaydı ile toplamda ödenecek tutar seçilecek günlük limit çarpı 15 gün ile sınırlıdır. Sigorta tazminat esasına göre düzenlenmiş olup, teminat kapsamında belirtilen günlük teminat tutarları Sigortalıya ödenir.

Poliçe süresi ne kadardır?

Teminat sigorta süresi içinde geçerli olmakla beraber; poliçe teminat başlangıcı her durumda ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği andan önce olamaz ve poliçe bitiş tarihi daha ileri tarihli olsa dahi teminat Türkiye sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer.
Sigorta teminatı, tur bitişinde sona ermekle birlikte, gözetim kararı tur sırasında verilmek kaydıyla, tur süresi bitse dahi azami tazminat süresi kadar tazminat ödenir. Şöyle ki; 7 günlük bir turda, 7. Gün gözetim kararı verilir ise, 15 gün otelde ekstra gözetim altında kalması durumunda 15 günlük tazminat ödenecektir

Diğer hususlar nelerdir?

Sigorta 0-65 yaş grubu yurtdışından turistik amaçlı konaklama için gelecekler açısından geçerlidir. Oteller Sigorta ettiren olarak ürünü müşterileri için satın alabilirler. Üründe oda bazlı değil sigortalı bazlı sunulabilmektedir.
Gözetim kararı veren hastanenin kamu pandemi hastanesi olması zorunludur.

Poliçe tanzim aşamasında talep edilecek bilgi ve belgeler nelerdir?

Ad – Soyad – Pasaport No – Yaş – Konaklama Başlangıç Tarihi – Konaklama Bitiş Tarihi

Vaka gerçekleşmesi halinde talep edilecek bilgi ve belgeler nelerdir?

Pandemi Hastanesi tarafından verilecek raporlar ve otelde kalınacağına dair karantina belgeleri – Pasaport Fotokopisi – Otel Konaklama Belgeleri – Sigortalı IBAN no ( Havale/EFT kapsamında doğacak banka masrafları sigortalıya aittir)

Toplu Satınalma Uygulamaları (Oteller ve Tur Operatörleri için) nedir?

Oteller veya Tur Operatörleri tarafından Sigorta Ettiren sıfatı ile kişi sayısı belirterek toplu satınalma yapılabilir. Ürünümüz toplu satınalma halinde oda bazlı değil kişi bazlı sunulmaktadır. Kişi bazlı toplu alım yapılabilmektedir. Kişi bazlı toplu satınalmalarda grup poliçesi düzenlenerek, kişinin otele girmesi itibariyle 24 saat içinde sigorta şirketine bildirim yapılması zorunludur. Aksi halde poliçe geçerli olmayacaktır. Sigorta Ettiren tarafından belirtilen süre dahilinde yapılan sigortalı bildirimlerini takiben, poliçeier üretilerek sigorta ettirene toplu gönderim yapılabilecektir. Tazminat ödemesi bireysel veya toplu satınalma halinde doğrudan Sigortalı hesabına yapılacaktır. İlgili prim ödemeleri peşin olarak yapılacaktır. Toplu satınalma asgari 100 kişilik gruplar için geçerlidir.