Turizm Sektörü Çalışanları İçin ‘Aşılama Kayıt Sistemi’ Başlıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile birlikte Güvenli Turizm Programı kapsamında turizm sektör çalışanlarının aşılanması için Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi’ni hayata geçirdi.

Turizm sezonunun açılmasını takiben ülkemizdeki turizm hizmetlerinin yıl boyunca kesintisiz bir şekilde açık kalmasını sağlamak amacıyla, turizm sektöründe görev yapan personelin aşı programına alınması konusunda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı çalışmalara başladı.  Turizm sektörü çalışanlarının aşılanmasına yönelik yapılacak tespitlerin büyük bir titizlikle yürütülmesi ve aşı planına alınması için bir sistem oluşturuldu.

Aşılama öncelikli olarak Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında hizmet veren personele yapılacak.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile ilgili Bakanlık birimlerinin koordineli bir şekilde çalışıp hayata geçirdiği sistem sayesinde, aşılama kapsamına giren tüm turizm çalışanları tespit edilecek. Turizm sezonunun açılmasını takriben ülkemizdeki turizm hizmetlerinin yıl boyunca kesintisiz bir şekilde açık kalmasını sağlamak amacıyla;

  • Güvenli Turizm Sertifikalı ve Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisleri 
  • Güvenli Turizm Sertifikalı ve Diğer Belgeli Konaklama Tesisleri 
  • Güvenli Turizm Sertifikalı ve Bakanlık Belgeli Yeme-İçme Tesisleri 
  • Seyahat Acenteleri
  • Turizm Taşıma Belgeli ve Güvenli Turizm Sertifikalı Araçlar (her araç için iki şoför) 
  • Eylemli Profesyonel Tur Rehberleri 
  • Güvenli Turizm Sertifikalı Deniz Turizmi Tesisleri 
  • Güvenli Turizm Sertifikalı Temalı Parklar 

olmak üzere, aşı programına alınması konusunda çalışmalara başlanmıştır. 

Aşılama süreci nasıl işleyecek?

İşletmeler, aşılanması gereken personellerini Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi’ne kaydedecek. T.C. Sağlık Bakanlığı ile entegre olarak çalışan sistem; kaydı yapılan personelin Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama planına alınmasını sağlayacak. Bundan sonraki aşamada ilgili personel, aşılanmaya ilişkin süreci e-Nabız sistemi üzerinden takip edebilecek. Sistemde kaydı yapılan turizm personelinin aşılanmasına ilişkin süreç Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülerek turizm faaliyetleri açısından güvenilir bir zemin hazırlanmış olacak. 

Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi’ne ulaşmak için:

https://turizmpersoneli.tga.gov.tr/ 

TGA Destek Hattı: 0 850 240 01 19

 

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında:

Türkiye’nin iç ve dış turizm pazarında bir marka ve cazibe merkezi haline gelmesi, somut ve somut olmayan doğal, kültürel, biyolojik ve insan ürünü mirasların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması, kısa, orta ve uzun vadeli iletişim ve pazarlama çalışmalarıyla Türkiye turizm kapasitesi ve turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payı ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşması, mevcut turizm olanaklarının dünya çapında tanıtılması ve pazarlanması, potansiyel turizm olanaklarının ise keşfedilerek geliştirilmesi ve kazandırılmasına ilişkin olarak tüm tanıtım, pazarlama ve iletişim faaliyetlerini yürütmektedir.

Güvenlik Turizm Sertifikası Hakkında:

2020 yılında “Güvenli Turizm Programı”nı devreye alan Türkiye, sektördeki kilit oyuncular tarafından hızla benimsenen uygulamayla, tüm misafirlerinin ve turizm personelinin sağlığını ve refahını sağlamak için yiyecek ve içecek, ulaşım ve konaklama kuruluşları başta olmak üzere çok çeşitli kurumlarda alınması gereken önlemler tanımladı.